Proč zateplovat?

U nezatepleného objektu dochází k výrazným tepelným ztrátám. Zdivo promrzá, bod mrazu se nachází přibližně ve středu zdiva. Vnitřní izolace sice omezí úniky tepla, nezabrání však promrzání zdiva. Konstrukce nemá akumulaci, v místnosti je rychle teplo, ale i rychle chladno. Navíc v oblasti mezi izolantem a zdí dochází ke srážení par, což může vést ke tvorbě plísní. Jelikož se bod mrazu nachází v izolantu, nedochází k promrzání zdiva. Konstrukce je prohřátá a má akumulaci. Tepelné ztráty jsou tedy minimální.

10 hlavních důvodů:

  • Snížení spotřeby energie na vytápění o 30 až 60%
  • Zlepšení životního prostředí snížením emisí CO2
  • Eliminování zatékání do obvodových a střešních plášťů a okolo oken
  • Odstranění hygienických nedostatků (plísně)
  • Zlepšení tepelné pohody zvýšením vnitřní povrchové teploty stavebních konstrukcí
  • Snížení teplotního namáhání nosných konstrukcí
  • Zamezení koroze výztuže v stycích a spojích panelů
  • Zlepšení architektonického vzhledu budovy
  • Prodloužení životnosti budovy (25 až 30 roků)
  • Zlepšení zdraví