Zelená úsporám

Společnost DZ therm s.r.o. využívá program Zelená úsporám od roku 2009. Program Zelená úsporám vznikl v roce 2009 z prostředků, které Česká Republika získala díky prodeji emisních povolenek Japonsku. Je zaměřen na okamžité snížení škodlivých látek v ovzduší a podpoření dlouhodobého rozvoje trvale udržitelného bydlení.

V rámci tohoto programu podporuje Státní fond životního prostředí (SFŽP) kvalitní zateplování rodinných a bytových domů, náhradu neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalaci těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také novou výstavbu v pasivním energetickém standardu. Program Zelená úsporám